Afdrukken

Op maandag 2 april is er weer een avond gehouden met als thema Reanimatie. Deze avond is verzorgt door Hanneke Brugge, Jeanne Versmissen en Jan Pallada. Jan heeft alle duikleiders en iedereen die verder interesse had, uitgenodigd om deze avond naar het St. Annaziekenhuis in Geldrop te komen.

Daar aangekomen lagen John en Annie al klaar. Beide met geamputeerde benen maar een kniesoor die daarop let.

Hanneke neemt het woord en vertelt dat er een nieuw protocol is wat betreft reanimatie.
In het kort komt het erop neer wanneer je geen ademhaling waarneemt meteen beginnen met reanimeren. Midden op het borstbeen. 30 hartmassageĆ¢??s en twee maal beademen.

Natuurlijk met een heel protocol erom heen. Dit protocol kun je vinden in de rugzak met zuurstof.

Hanneke verteld duidelijk en doet ondertussen goed voor wat er gedaan moet worden. Dit wordt door iedereen meerdere malen herhaald. Het is duidelijk dat iedereen moet wennen aan het nieuwe protocol doordat er toch ook enige discussie ontstaat. Maar jah, een landelijk protocol is toch iets om je aan te houden. Dit protocol is ontstaan omdat snelheid telt. Voorheen moesten er veel handelingen door meestal een leek gedaan en beoordeeld worden. Starten met reanimeren is nu eenvoudiger geworden en er kan sneller gestart worden met de eigenlijke reanimatie.

De opkomst is goed en we hebben allemaal ons geheugen weer opgefrist. Een avond om ieder jaar te herhalen!!!

Jan en ik willen Hanneke en Jeanne bedanken voor hun goede bijdrage in deze en alle andere voor de deelname. Het blijkt maar weer dat iedereen het duikleiderschap erg serieus neemt. Wat toch weer tengoede komt voor de veiligheid bij duiken.
Tot aan de waterkant!

Gerrie Jansen