In overleg
Opfrisduik
Start februari 2019
1*-duikopleiding (Open Water...
Verder...

Het is eind augustus. De vakantie zit er voor de meeste mensen alweer op, voor mij in ieder geval wel. Het buitenwaterseizoen loopt op zijn laatste benen en met de nodige problemen (Aquabest). Het binnenwaterseizoen in het "Pieter van den Hoogenband" zwemstadion nadert met rasse schreden. Tijd voor een tussenverslag van de voorzitter.

Aquabest: dinsdagavond gesloten

En toen stond er op Aquabest ineens een nieuw bord dat duiken op dinsdag en donderdag na 20:00 uur niet meer mogelijk is. Zonder enige aanleiding. De poorten zijn dan gesloten. De enige dag dat er na 20:00 uur gedoken kan worden is op woensdag. Het bestuur zal de beheerder vragen wat de reden van deze sluiting is en trachten het ongedaan te maken.

Voorlopig zullen de trainingen van Delphinus plaats vinden in het Gat van Waalre. Delphinus heeft een vergunning om te duiken in het Gat van Waalre, dus laten we daar -dankbaar- gebruik van maken.
Tevens zal het bestuur gesprekken aan gaan met de gemeente Waalre om te praten over de toekomst (van het duiken) in en om het Gat van Waalre. Een eerste gesprek is al gepland voor 7 september.

Hoofdtrainer: wisseling van de wacht

Dion Liebregts vervult zijn taak als hoofdtrainer al vele jaren met verve. Hij heeft deze taak een aantal jaren geleden overgenomen van zijn vader Henk. De eerste twee jaar vervulden Henk en Dion samen het hoofdtrainerschap. Vanaf 2006 voerde Dion het hoofdtrainerschap zelfstandig uit. De invulling en uitvoering van de huidige opleidingen van Delphinus zijn grotendeels afkomstig van Dion, een "Delphinus variant" van het NOB model.
De laatste jaren is het voor Dion echter veel drukker geworden: 2 kleine kinderen voor 2 werkende ouders en veel reizen voor het werk. Dion heeft daarom aangegeven per direct zijn functie als hoofdtrainer te beeindigen.
Ik wil Dion, namens Delphinus, hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet als hoofdtrainer van Delphinus, voor de invulling van de theorie- en praktijklessen, alsmede voor de uitstapjes die daarmee gepaard gingen (stroomduiken, Noordzeeduiken, enz.).

Er is ook al een opvolger voor Dion. Teun van Genugten is de nieuwe hoofdtrainer van Delphinus.
Ik wens Teun, namens Delphinus, veel succes in zijn nieuwe functie.

Clubsets in de Tongelreep

Vanaf dinsdag 6 oktober zal Delphinus de training hervatten in het binnenwater (zwemstadion de Tongelreep). Afgelopen binnenwaterseizoen zijn er 9 clubsets (flessen, stabjacks en ademautomaten/meters) in het zwembad gelegd in een van de daarvoor bestemde "kooien". De trainers hebben toegang tot de "kooi" en kunnen de clubsets gebruiken naar eigen behoeven. Als de sets niet gebruikt worden voor een training mogen leden ze ook individueel gebruiken.

Zorg a.u.b. goed voor de sets, ben er zuinig op en berg ze weer netjes op na gebruik!

Zondagsduiken: duikcoordinator, duiklocatie?

Bij diverse leden en duikcoordinatoren is een discussie ontstaan of een duikcoordinator noodzakelijk is op de zondag. Gezien de vaak geringe opkomst is het handig als de duikcoordinator zelf ook mee zou kunnen duiken, zodat er buddyparen gevormd kunnen worden. Tijdens menige ALV heeft het bestuur, hierin gesteund door de leden, aangegeven dat veiligheid hoog in het vaandel staat van Delphinus en dat een duikcoordinator daarvan een verplicht onderdeel vormt. En dit blijft zo!
Wel is het zo dat de NOB momenteel bezig is met het herzien van de veiligheidseisen en in het verlengde daarvan de eisen t.a.v. de duikcoordinator. Gezien deze ontwikkelingen bij de NOB zullen we hier op de komende ALV op terug komen.

Een andere discussie betreft die over de wijze van bepaling van de duiklocatie. Momenteel worden de duiklocaties voor het zomerseizoen van te voren vastgelegd door de hoofd duikleider. Het komt echter geregeld voor dat leden op de verzamelplaats ter plekke voor een andere duiklocatie kiezen. Voor leden die direct naar een duiklocatie rijden (zoals die is vastgelegd op de website) kan dit tot onprettige verrassingen leiden. Houd je dus a.u.b. aan de duikplanning!
Wel zullen we dit onderwerp op de komende ALV bespreken. Er zijn alternatieven, denk bijvoorbeeld aan het forum op de website van Delphinus.

Webcommissie: Ledenwerving en website

De webcommissie heeft van de ALV extra budget gekregen om dit voor ledenwerving aan te wenden. Het idee is opgepakt om te kijken of we via Google Adwords meer bekendheid kunnen geven aan Delphinus. Onderstaand zie je een voorbeeld van onze advertentie, die getoond wordt als je op Google zoekt op "duiken". En nu afwachten of we hier ook daadwerkelijk nieuwe leden mee kunnen werven. We houden jullie op de hoogte.

 Delphinus advertentie

Een andere bezigheid van de webcommissie is het vernieuwen (upgraden) van de Delphinus website. Als alles goed verloopt dan zal de vernieuwde website vandaag (zondag 30 augustus) live zijn. Er is getracht zoveel mogelijk van de, inmiddels vertrouwde, lay-out en functionaliteit te handhaven. Uiteraard zijn er wel een aantal verbeteringen aangebracht. Zo is het uploaden van foto's veel eenvoudiger geworden, is het forum sterk vereenvoudigd en staan de actieve opleidingen op de hoofdpagina.

Ciao,
Alexander Noels