In overleg
Opfrisduik
Start februari 2019
1*-duikopleiding (Open Water...
Verder...

 

Het nieuwe jaar is begonnen. Ik wens alle leden een gelukkig en gezond 2011 met veel, mooie duiken.
Net als voor de media is dit voor mij een mooi moment om terug te blikken op 2010. Hoe staat het met het ledenbestand? Wat vinden de leden van de club en het clubgebeuren? Hoe gezellig was het nou in het "nieuwe" clubhuis bij het Gat van Waalre? Wordt er ook nog gedoken (op zondag)? Wat is de "staat van de club"?

Ledenbestand
Het ledenbestand fluctueerde sterk het afgelopen seizoen, mede dankzij de nieuwe penningmeester (grapje, Johan). Zoals gebruikelijk bij het overnemen van een functie wil de nieuwe functionaris eerst de bezem door de kast halen. En dat heeft Johan dan ook, met verve, gedaan. Alle leden met een betalingsachterstand werden door Johan benaderd. Op zo’n moment stellen veel leden zich de vraag of ze lid willen blijven van Delphinus. Een aantal leden heeft tijdens deze ‘opschoonactie’ opgezegd, een aantal is donateur geworden.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van dit jaar zullen we de definitieve cijfers presenteren. Maar ruwweg zijn we 10 leden ‘verloren’ in het afgelopen jaar. Hopelijk zet deze tendens zich niet door de komende jaren.

Gezellige club
Hoe gezellig is Delphinus nou? Dat is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Ieder heeft zo zijn eigen idee/mening over wat gezellig is.
Je zou het bijvoorbeeld kunnen afmeten aan de mate waarin de evenementen bezocht worden. Als we dat als maatstaf nemen, dan was 2010 een topjaar. Niet alleen werden de evenementen goed bezocht, ze werden ook door de leden erg gewaardeerd. Zo blijkt eens te meer dat de evenementen het ‘smeermiddel’ van de club zijn. Met dank aan de evenementencommissie!
Je zou het ook kunnen afmeten aan het clubbezoek op de dinsdagen. Tijdens de vorige ALV was dit nog een onderwerp van discussie. Wie had toen kunnen vermoeden dat de beheerder van Aquabest ons zou dwingen snel naar een oplossing te zoeken, door het sluiten van Aquabest op dinsdagavond. Onze trainingsavond! Aquabest was niet langer onze plas, dit werd voortaan het Gat van Waalre. En we hadden al snel een mooie afspraak met de schietvereniging “Sint-Willibrordus” om gebruik te mogen maken van hun ‘schuilhut’. En dat bleek een schot in de roos. Het gehele buitenwaterseizoen was het dinsdags druk in het Gat van Waalre en in de bar van de schietvereniging. Eindelijk heeft Delphinus ook een clubgebouw (weliswaar in leen) met alle faciliteiten; een bar, een kachel, wc’s, een koelkast, fris en bier. Kortom, ook op basis van deze maatstaf was 2010 een topjaar.
Dus, is Delphinus een gezellige club? Ik denk van wel.

Duiken
Werd er nog gedoken het afgelopen jaar? Zoals hierboven al werd gezegd, op de dinsdagen werd er zeer veel gedoken. Niet alleen in de bar, maar ook in het Gat van Waalre.
Maar op de zondagen is het ‘ver te zoeken’. Slechts een paar fanatiekelingen gaat zondags nog te water. Het zijn meestal Arie, Peter en Wilmar af en toe aangevuld met een (paar) andere duiker(s). Was het duiken op zondag vroeger vooral bedoeld om ervaringsduiken te maken, tegenwoordig is het meer een zaak van liefhebberij. Als je zin hebt om te duiken, dan kan dat op elk moment en met vrijwel elke buddy. Dus niet perse op zondag. Dit is toch een beetje het gevolg van de flexibele(re) opleiding; anytime, anywhere.
Wellicht komt het bestuur hier nog op terug tijdens de komende ALV.

Staat van de club
Hoe staat het financieel met de club? Zeer goed. In 2010 hebben we een aantal meevallers gehad die het resultaat van de vereniging in positieve zin hebben beinvloed.
Allereerst hebben we in 2010 veel meer mensen opgeleid dan we vooraf verwacht hadden.
Ten tweede heeft het verhuur van materialen (flessen, automaten, jackets) meer opgeleverd dan verwacht. Dit komt mede doordat een deel van de opbrengsten van 2009 niet in de resultaten van 2009 verwerkt zijn.
Ten derde heeft de evenementencommissie, ondanks alle mooie, drukbezochtte activiteiten, minder uitgegeven dan begroot. En ook in 2010 hebben ze de bijdrage van de loterij niet volledig benut.
Er was ook een tegenvaller. De begroting van de trainersvergoedingen was te laag. Deze is evenredig aan het aantal -vooraf- verwachte opleidingen. Aangezien er veel meer mensen opgeleid zijn, zijn de trainersvergoedingen navenant ook hoger.
Al met al verwachten we ruim 1000,- euro over te houden in 2010.  Dus ook financieel bezien was 2010 een topjaar.

2011
Voor 2011 wil ik volstaan met de mededeling dat ook dit jaar een topjaar belooft te worden. En als je wilt weten waarom, kom dan naar de ALV. In de ALV worden de plannen voor 2011 door de commissies en het bestuur toegelicht.
De precieze datum van de ALV zal binnenkort vastgelegd en gecommuniceerd worden.

Duik veilig,
Alexander Noels