In overleg
Opfrisduik
Start februari 2019
1*-duikopleiding (Open Water...
Verder...

Dit is de laatste bijdrage van mij als voorzitter. Na de komende ALV op 14 maart a.s. zal mijn opvolger het stokje overnemen en hier regelmatig zijn visie etaleren. Het aftellen is begonnen. Nog √©√©n ALV te gaan en een laatste hamerslag.

Hulde
In een van mijn vorige bijdragen "van de voorzitter" meldde ik dat Delphinus veel te danken heeft aan het zogenaamde 'Delphinus gevoel'. Hiermee bedoelde ik het gevoel waarbij ieder lid zich thuis voelt bij de club. Zeker voor nieuwe leden is dit een prettige ervaring. Dit is ook grotendeels de verklaring waarom Delphinus zo'n gezellige club is.

Maar dit gevoel is er natuurlijk niet vanzelf. Naar mijn -stellige- mening is dat gevoel een direct gevolg van de vele leden die zich inzetten voor de club, op welke manier dan ook. Een groot deel van die inzet komt van de diverse leden die in commissies zitten, zoals de trainers, evenementen, website, bar, oppervlakteco√∂rdinatoren, materialen, lustrum en het bestuur. Zij zorgen ervoor dat er continu een aanbod is van activiteiten, evenementen, festiviteiten en opleidingen om de leden bij de club te betrekken. 

Ik wil deze actieve leden dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet in de afgelopen 10, 20, 25 jaar (resp. mijn periode als voorzitter, bestuurder en als lid). Dankzij hen is Delphinus 'mijn club' waarvan ik trots lid ben en mag zijn. Ook al klinkt dat wellicht wat 'over de top'.
Delphinus is gewoon een schitterende club en de beste duikclub van Nederland!!!

ALV
Vrijdag 14 maart a.s. is de Algemene Leden Vergadering van Delphinus, kortweg de ALV. Dit jaar begint de ALV een uur vroeger dan gebruikelijk, namelijk om 19:30 uur, zodat we op tijd klaar zijn.
Er staat dit jaar een zeer interessant onderwerp op de agenda waarbij het bestuur de leden wil raadplegen. Dus kom!
En Delphinus zou Delphinus niet zijn als er niet iets te eten of te drinken zou zijn. Dus kom!

1 en 8 april zwemmen in het golfslagbad
Vanwege de voorbereidingen van "Sterren springen" is het zwembad gesloten op dinsdag 1 en 8 april. In plaats daarvan mag Delphinus die avonden lekker zwemmen, glijden, tollen en spetteren in het golfslagbad. 
Eventuele theorielessen gaan wel door, in het theorielokaal rechtsvoor bij de hoofdingang.

Slotwoord
Tot slot wil ik alle leden bedanken voor het vertrouwen dat ze mij al die jaren hebben gegeven als bestuurder en voorzitter. Ik hoop dat ik in jullie ogen een positieve bijdrage heb kunnen leveren aan de club.

Houdoe en bedankt he,
Alexander