Afdrukken

Weer een jaar voorbij
Om mee te beginnen wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar toe! Dat 2015 een mooi jaar mag worden met vele prettige duiken, goede gezondheid en prachtige herinneringen.

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. We kunnen terugkijken op een jaar vol met gezellige goed georganiseerde evenementen, opleidingen en volop enthousiaste duikers en niet-duikers op de dinsdagavonden.

Natuurlijk zijn er ook andere zaken te noemen zoals de aankondiging van de contributieverhoging per één januari van dit jaar. Een noodzakelijke maar verantwoorde ingreep, die ervoor zorgt dat Delphinus een gezonde vereniging kan blijven met de nodige evenementen. Voor 2015 staan er al een aantal gepland in de agenda op de site, dus schrijf je alvast in voor onder andere het Zeelandweekend.

Kracht achter de vereniging
Een vereniging als de onze kan alleen maar bestaan door een actief ledenbestand. En dan bedoel ik niet enkel actief op het gebied van duiken, maar ook de vele helpende handjes: onze vrijwilligers. Dat zijn er best een hoop, die allemaal hun steentje bijdragen aan onze prachtige vereniging. Mijn dank daarvoor!

Vergeet niet dat het vrijwilligers zijn die de vereniging drijvende houden, samen met de overige leden. Dus heb je suggesties, opmerkingen en/of klachten, laat dit dan alsjeblieft weten zodat we er iets mee kunnen. Afgelopen jaar is er onder de cursisten in opdracht van het bestuur een enquête uitgevoerd door onafhankelijke personen, wat een goed inzicht geeft in eventuele problematiek maar ook juist datgene wat er goed is en goed moet blijven. Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze enquête vanaf dit jaar uitgebreid.

Bestuur
Op dit moment is het januari 2015, over een paar maanden is het weer tijd voor de jaarlijkse ALV. Voor mij persoonlijk een dubbel moment, omdat het zowel mijn eerste ALV als voorzitter zal zijn en meteen de laatste. Om persoonlijke redenen ben ik dan ook niet meer herkiesbaar als bestuurslid en zal het bestuur met de huidige bezetting doorgaan om er een pracht van een 2015 van te maken. Wat ongetwijfeld gaat lukken, want dat bestuur heeft mijn volste vertrouwen.

 

Paul