Dinsdag 19 maart 2019
Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 23 maart 2019
Kegelen
Verder...
In overleg
Opfrisduik
April - juni 2019
Driftduiken
Verder...

Informatie over de specialisatie droogpakduiken

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
- voldoende weten over de diverse soorten droogpakken;
- de eigenschappen kennen van de diverse onderdelen van het droogpak;
- in staat zijn te duiken met een droogpak onder alle mogelijke (sport)duikomstandigheden.

Ingangsniveau
1* duikbrevet Oude opleiding
Voor deelname aan de cursus Droogpakduiken is het 1* duikbrevet aangevuld met Duikervaring I vereist.

Plaats in het opleidingsschema
Droogpakduiken is een keuzespecialisatie voor het 4* duikbrevet.droogpakduiker.jpg

Cursusprogramma
Theoretische instructie 4 uur inclusief toetsing
Praktische instructie 5 duiken in een droogpak

Cursusplaats
Theorie: Dit zal door de cursusleider worden georganiseerd.
Praktijk: In principe op Aquabest.

Uitgangsniveau
De specialisatie Droogpak is een keuzespecialisatie voor het behalen van het 4* duikbrevet.

Toetsing
Theorie: De theoretische kennis die vereist is voor het droogpakduiken wordt getoetst door middel van een schriftelijke toets. De toets voor de specialisatie Droogpak moet met een voldoende score worden afgesloten.

Praktijk: De praktische vaardigheden worden getoetst door middel van continuous control zoals dat ook bij de duikbrevetten plaatsvindt. De opdrachten worden beoordeeld door een instructeur die zelf de vaardigheidsproeven met succes heeft afgelegd.

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2* Instructeur, intructeur-trainer, docent of 3* Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft.

Verwijzingen tbv richtlijnen voor Veilig Duiken
Pag.15. Zie de opmerkingen in de Richtlijnen over Droogpak.

Inschrijven
De organisator van de droogpakmodule Mark Hage en Johan van Montfoort. De droogpakmodule start binnekort . Schrijf je hier in voor de module droogpakduiken.