Dinsdag 19 maart 2019
Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 23 maart 2019
Kegelen
Verder...
In overleg
Opfrisduik
April - juni 2019
Driftduiken
Verder...
Informatie over de specialisatie IJsduiken

Leerdoelen
Het doel van de specialisatie IJsduiken is dat cursisten, na het volgen van deze specialisatie, deel kunnen nemen aan een ijsduik en deze ook moeten kunnen organiseren, waarbij de veiligheid van de deelnemers en overige aanwezigen gewaarborgd is. Tevens dient men er voor te zorgen dat geen schade en/of overlast bezorgd wordt aan het milieu, de omgeving en derden. De formele veiligheids- en overige richtlijnen, alsmede de plaatselijke verordeningen dienen nageleefd te worden.

Ingangsniveauijsduik
2* duikbrevet

Oude opleiding
Voor deelname aan de cursus ijsduiken is het 2* duikbrevet en Duikervaring II vereist.

Plaats in het opleidingsschema
IJsduiken is een keuzespecialisatie voor het 4* duikbrevet.

Cursusprogramma
De cursus omvat:
- 4,5 uur theoretische instructie (inclusief toets);
- 2 uur praktische training en instructie in het zwembad;
- tenminste 1 maal als deelnemer (duiker-leider en seinmeester) van een ijsduikevenement;
- tenminste 1 maal als organisator van een ijsduikevenement.

Cursusplaats
Voor de plaats van de theoretische instructie is de keuze vrij. Voor het praktisch gedeelte in het zwembad geldt, dat het zwembad een minimale diepte moet hebben van 2 meter. Voor het praktisch gedeelte voor het buitenwater geldt, dat de gekozen duikplaats binnen de brevetdoelstellingen van het 2* duikbrevet valt. De praktijklessen in het buitenwater moeten voldoen aan omstandigheden waarbij er voldoende ijs is om te duiken. Dit komt helaas niet elke winter voor.

Toetsing
De theorie wordt getoetst met behulp van de NOB-vragenbank (5 van de 7 goed).

De praktijktoetsing bestaat uit aangetoonde beheersing van de zwembadoefeningen en vervolgens een voldoende beoordeling als duiker-leider, seinmeester en als organisator van een ijsduikevenement.

Uitgangsniveau
Degene, die de specialisatie IJsduiken heeft behaald, wordt in staat geacht zelf deel te kunnen nemen aan een ijsduikevenement of een ijsduikevenement voor een groep duikers te kunnen organiseren en begeleiden. De specialisatie IJsduiken is ??n van de keuzespecialisaties voor het behalen van het 4* duikbrevet.

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door 2* Instructeur, intructeur-trainer, docent of 3* Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft ?n deze specialisatie als stagiaire heeft onderwezen onder begeleiding van een ervaren Instructeur-trainer, docent of 3* Instructeur.

Verwijzingen tbv Richtlijnen voor Veilig Duiken
Pag. 11 Zie de opmerkingen in de Richtlijnen over Lijnsignalen.
Pag. 12 Zie de opmerkingen in de Richtlijnen over Duikleider.
Pag. 13 Intermezzo verwijderen en zie de opmerkingen in de Richtlijnen over Alternatieve Luchtvoorziening.
Pag. 14 Zie de opmerkingen in de Richtlijnen over het Volgelaatsmasker.
Pag. 14-15 Zie de opmerkingen in de Richtlijnen over Conditie.
Pag. 17 Zie de opmerkingen in de Richtlijnen over Alternatieve Luchtvoorziening, Lucht delen en Volgelaatsmasker.
Pag. 19-20 Zie de opmerkingen in de Richtlijnen over Duikleider en Groepsduik
Pag. 26 Zie de opmerkingen in de Richtlijnen over Groepsduiken en Ongevallen/incidenten
Pag. 28 Zie de opmerkingen in de Richtlijnen over Alternatieve Luchtvoorziening en Lucht delen.
Pag. 30 De tekst op pagina 30-31 heeft niet langer de status van bindend reglement. Dit betekent niet dat de cursist de tekst kan overslaan: de inhoud van de tekst is nog altijd correct en zinnig.